Canada

icon-tour-canda-440-220_1922014113834

Canada - Du học và định cư thật dễ dàng

Canada chú trọng vào việc phát triển giáo dục và đòi hỏi các trường phải có chất lượng giáo dục cao. Chi phí bình quân đầu người ở Canada vào giáo dục cao hơn so với các nước trong nhóm G7. Văn bằng do các trường Đại học Canađa cấp đều được công nhận trên toàn thế giới và do vậy, các sinh viên khi hoàn thành khoá học tại Canađa đều thành đạt trên con đường sự nghiệp.

Với các khoá tiếng Anh, bạn có thể đăng kí nhập học bất cứ lức nào. Với các khoá cao đẳng, đại học và sau đại học một năm khai giảng từ 1 đến 2 khóa mới, thông thường vào tháng 2 và tháng 9. Hồ sơ xin nhập học nộp trước so với ngày dự định học tối thiểu là 06 tháng

Thông báo tuyển sinh

Bạn đang tìm kiếm một chương trình Du học với chi phí thấp, giá cả phù hợp và lo lắng khi xin Visa?

Các khóa học, các chuyến đi đều sẽ được đăng tải ở đây. Và các bạn sẽ thực hiện được ướ c mơ của mình

news-1644686_960_720