Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ với Đại học Binary, Malaysia

  • 0
core-0001-fdbffe8530dbb93f0130df1a31665b50-m_group

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ với Đại học Binary, Malaysia

Bạn muốn học một chương trình MBA quốc tế ngay tại Việt Nam?
Bạn muốn học chương trình được đầu tư kĩ lưỡng?
Bạn muốn học vào cuối tuần để linh hoạt về thời gian?
Bạn vẫn đang cân nhắc về chi phí của các chương trình hiện có?
Chúng tôi – Trung tâm đào tạo Quốc tế hy vọng là người đồng hành đáng tin cậy của bạn qua chương trình Liên kết đào tạo MBA giữa Trường Đại học Văn Lang với Đại học Binary của Malaysia.

Thong bao Tuyen sinh MBA - K1-1

 


Bình Luận