Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân với trường Đại học Binary, Malaysia

  • 0
core-0001-fdbffe8530dbb93f0130df1a31665b50-m_group

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân với trường Đại học Binary, Malaysia

Bạn muốn tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhưng ngại đi đến những đất nước xa lạ vì ngại khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.
Hãy yên tâm, Trung tâm đào tạo Quốc tế xin trân trọng gửi đến các bạn chương trình Liên kết đào tạo với Đại học Binary, Malaysia.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo thông tin đính kèm trong ảnh

tbts_binary-1


Bình Luận