Học tiếng Anh doanh nhân

  • 0
22d4b6_30d67dfc09d247bc8a3a299c743e2009

Học tiếng Anh doanh nhân

Danh Mục : Tiếng Anh , Uncategorized

Chương trình Tiếng Anh Doanh Nhân dài 4 tuần của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển kĩ năng giao tiếp và nhận thức đa văn hóa. Chương trình này sẽ tập trung về các chủ đề kinh doanh bao gồm thuyết trình, chiến lược marketing, tìm việc làm và phỏng vấn. Bạn sẽ nâng cao vốn từ chuyên ngành về kinh doanh, và trở nên quen thộc hơn với môi trường kinh doanh ở Canada thông qua các chuyến thăm công ty và những khách mời thuyết trình từ các ngành khác nhau. Thông qua các buổi luyện tập phát âm hàng tuần, các buổi gặp gia sư hội thoại và viết đơn xin việc, và nhiều hoạt động trong lớp cũng như ngoại khóa, bạn sẽ có thể nâng cao hiểu biết văn hóa, cải thiện, cải thiện kĩ năng nói và viết Tiếng Anh, và tự tin hơn trong giao tiếp trong bối cảnh kinh doanh quốc tế.

tbts_tieng-anh-doanh-nhan-1


Bình Luận